Scrisoare de solidaritate cu angajații și angajatele Dräxlmaier Satu MareDomnule Director sau Doamnă Directoare,

Aşa cum aţi putut remarca, o parte dintre angajaţii companiei pentru care lucraţi şi dumneavoastră se află în grevă spontană. Grevea lor este cauzată de precaritatea pe care o resimt ca urmare a neacordării sporului de prezenţă (ce a fost acordat în lunile precedente). În privinţa salariilor, compania dumneavoastră îndeplineşte condiţiile minime stipulate în legea 53/2003, însă, considerăm că obligaţiile ce vă revin nu sunt doar de a respecta Codul Muncii, ci şi de a oferi cel puţin condiţii decente de trai pentru angajaţii şi angajatele companiei pentru care lucraţi şi dumneavoastră. Aşadar, dreptul la plată decentă nu este stipulat în legea ce reglementează sectorul muncii, însă este o obligaţie cel puţin morală ce revine angajatorului.

Considerăm că nemulţumirea existentă în compania Draxlmaier este rezultatul exploatării angajaţilor şi angajatelor şi al gestionării în mod autoritar a relaţiilor de muncă. În trecutul recent, tot în punctul de lucru Draxlmaier Satu Mare, au existat probleme legate de orele suplimentare, dar şi de salarii. Atunci vă încurajam energic să rezolvaţi problemele persoanelor care muncesc şi să încercaţi să vă conformaţi minimului cerut de legislaţie. Faptul că nemulţumirea persistă, ne demonstrează că efortul depus de companie în direcţia amelorirării problemelor a fost inexistent. De această dată nu vă mai încurajăm să faceţi nimic, înţelegem că dialogul cu patronatele este inutil şi imposibil, aşa că vom încuraja alte persoane să se solidarizeze cu cauza persoanelor nemulţumite din Hala 3.

Nu în ultimul rând, vă anunțăm că muncitorii din MAHALA – Comunitatea Muncitorilor Militanți se solidarizează necondiționat cu salariații şi salariatele Draxlmaier aflați/aflate în grevă, pe perioadă nedeterminată.

Contăm pe solidaritatea persoanelor care se află în situaţii similare.

MAHALA – Comunitatea Muncitorilor Militanţi